Uppstart av ny anläggning

Överväger du att starta egen träningsanläggning, CrossFit-center, yogacenter eller en helt annan anläggning så kan du inte klara dig tipsen nedanför.

Strategi och planering:

Det är viktigt att ha en strategi för hur du vill vinna marknaden och nå din målsättning. En strategi bör vara välargumenterad, genomtänkt och bör användas för att planera dina långsiktiga mål. Strategin fungerar som ledstjärna för alla framtida åtgärder och beslut.

Visionen bör därför vara ett ambitiöst uttryck för hur du vill att ditt företag att vara i framtiden – det vill säga visionen är en symbol för ditt önskescenario och din övergripande målsättning.

Missionen uttrycker däremot varför ditt företag finns och hur du ska agera för att nå visionen – dvs. Missionen är symbolen för vilken bransch du befinner dig i och vad du erbjuder till kunderna.

Strategin bör med andra ord framhäva hur du vill bygga och utnyttja dina konkurrensfördelar för att vinna marknaden. I detta sammanhang bör du sträva efter att utnyttja dina kärnkompetenser (internt) och hitta en match med marknadens viktigaste framgångsfaktorer (externt). Detta gör att du kan uppnå en eller flera konkurrensfördelar och följa vägen mot din övergripande målsättning.

Du är på god väg om du reflekterat över följande två viktiga frågor:

  • På vilken plats vill jag vara på?
  • Vilken produkt vill jag erbjuda?

Den strategiska planen bör verkligen innehålla hur du vill skilja sig från konkurrenterna, vilket både kan vara på omkostnadssidan, på produktsidan eller en kombination däremellan. Optimala kunskap av strategisk planering innebär dina interna resurser, marknadsrelationer, kunder, konkurrenter, etc, som de två centrala frågorna tar upp.

På konsumentmarknaden (B2C) kan du komma riktigt långt i övervägningarna med enkla verktyg som Marketingmixets 4 P’n (Product, Price, Place, Promotion) eller en traditionell SWOT-analys. Men varje scenario är unik och det finns inget enkelt sätt att lyckas!

Exempel på koncept och ekonomi vid etablering av fitnessanläggning:

Baserat på ovanstående presenteras två fiktiva exempel på vad de strategiska överväganden i uppstarten av ett gym kan resultera i. När du har valt ditt koncept har du samtidigt beslutat önskad plats, önskad målgrupp, önskad konkurens samt vad din produkt innehåller.

Dessa beslut leder naturligtvis till en detaljerad budget av omkostnader och omsättning och kan därmed formulera en etableringsbudget, en driftbudget och en marginal för var och en av de två fiktiva exempel eftersom det är avgörande för beslutet om du ska starta eller inte.

Exempel 1: Nyckelanläggning i en mindre svensk stad

I det första exemplet överväger du att öppna ett nyckelgym i en liten svensk stad med mindre än 10.000 invånare. Det finns redan en företagsbaserad träningsanläggning med i byn, men du har konstaterat ett behov av fler och nyare maskiner och bättre öppettider då det ger invårnarna träning när det passar in i deras vardag.

Din målgrupp är hela familjen, unga som gamla, och anläggningen ska vara en plats där alla har motivation att träna. Din enda direkta konkurrent, ett företagsbaserad träningsanläggning, är en liten anläggning med äldre maskiner, begränsade öppettider och ett medlemskap till 199 kr. Per. md.

Du vill därför att skilja dig genom att erbjuda ny och modern utrustning och bättre öppettider så hela familjen har möjlighet att träna i anläggningen. Priset för ett medlemskap förväntar du att kunna sälja för 249 kr. Per. md. och lokalkapaciteten gör att du kan ha upp till 500 medlemmar.

Då konceptet bygger på att anläggningen är obemannad kommer du inte ha stora personalkostnader utan snarare ett behov av ett administrationssystem som lever upp till behovet av en hel del automatiserade processer. Paketlösningen Sport Solution Lite med tillvalen “Dörrsystem” och “Webshop” är ett självklart val eftersom du kommer att kunna automatisera driften av din anläggning. Medlemmarna kan själva anmäla sig via hemsidan och dörrsystemet styr vilka medlemmar som har tillgång till anläggningen från dina inställningar i administrationssystemet.

Den automatiska kvotkraven via kortbetalning gör det möjligt att stänga åtkomsten av medlemmar som inte har betalat. Medlemmar kan lätt och snabbt återuppta sitt medlemskap genom att betala sina utestående belopp genom webbshopen, vilket kan göras från en dator, surfplatta eller smartphone.

Tekniken bakom Sport Solutions administrationssystem gör det också enkelt för dig att följa med i driften och utvecklingen i gymmet och eftersom systemet är webbaserat, så du behöver bara tillgång till Internet för att hänga med. Inkluderat i alla paketlösningar är automatiskt och kostnadsfri backup, uppdatering och underhåll, så driften och din tidförbrukning minimeras.

Etableringsbudget
(Hämta Excel-fil)
Driftbudget
(Hämta Excel-fil)

Exempel 2: Bemannad anläggning i en större svensk stad

I det andra exemplet överväger du att öppna en bemannad träningsanläggning i en större svensk stad med cirka 50.000 invånare. Det finns redan några träningsanläggningar i staden, inklusive ett par nyckelgym, ett företagsbaserat gym och en anläggning från en stor rikstäckande kedja. Du har identifierat ett behov av ett gym med en hög servicegrad och bättre träningsprofessionell kvalitet.

Din målgrupp är personer på 30+ med en inkomst av högre grad. Deras behov är en kvalificerad vägledning och ett exklusivt ställe där det finns utrymme för frihet i en stressig vardag.

Konkurrenter är huvudsakligen belägna i den nedre änden av prisparameteret än vad ditt koncept bygger på. Baserat på din differentiering på en exklusiv anläggning med hög service och kvalitet kommer du att skilja dig från konkurrenterna och vinna din målgrupp. Du vill därför sälja dina medlemskap till 399 kr. Per. md. och med dina lokaler och koncept har du en kapacitet på 1.000 medlemmar.

Då du ska utkonkurrera dina konkurrenter på din träningsexpetis behöver du erbjuda gruppträning och personlig träning så att du kan garantera medlemmarna en upplevelse varje gång och därmed garantera en lång livslängd för den enskilde medlemmen. Paketlösningen Sport Solution Premium med alternativet “Webshop” innehåller exakt de funktioner du behöver. Till exempel administreras gruppträningen enkelt via onlinebokningen och Smartphone-App., då medlemmarna själva bokar och registrerar sin ankomst på Touch-/bokningsterminalen i anläggningen. Dessutom har du möjlighet att sälja din personliga träning såsom klippkort, uthyrning av cykelskor, färskpressad juice, energibars, etc.

Etableringsbudget
(Hämta Excel-fil)
Driftbudget
(Hämta Excel-fil)