Brush-Up-Kurs

Vi ger våra samarbetspartners möjlighet att maximera kunskapen om vårt system och har därför lanserat en “Brush-up-kurs” där du och dina medarbetare kan fräscha upp kännskapen till systemet eller lära sig grunderna helt från början. Efter kursen har du kunskaper och färdigheter för att använda alla de möjligheter som finns i systemet och därmed optimera och effektivisera affärsprocesserna.

Kommer snart i en stad nära dig!