RIGTIG GODT NYTÅR

Endnu et år er gået, et nyt står for døren og vi vil gerne benytte lejligheden til at gøre lidt status over et spændende og travlt 2018.

Der er sket rigtigt meget hos Sport Solution igennem året, og ét af de helt store fokusområder har været GDPR. For at værne om jeres medlemmers data, højne sikkerheden generelt og for at gøre jeres hverdag lidt enklere, så har vi introduceret mange forskellige forbedringer og features relateret til persondataforordningen, blandt andet;

– Anonymisering af persondata
– Automatisk sletning af inaktive personer efter en given periode
– IP sikring
– Automatisk log-ud på receptionsskærme

Henover sommeren fik vi gennemført et større arbejde med skift af samtlige servere og skift til en ny leverandør. Dette arbejde var et væsentligt led i opgradering af vores infrastruktur og helt afgørende for, at vi har et stærkt fremtidigt server setup at bygge videre på. På trods af et par bump på vejen, så har det nye setup væsentligt forbedret hastighed og stabilitet, samt givet os bedre muligheder for monitorering af vores driftsmiljø.

Et andet vigtigt område var lanceringen af den nye funktionalitet til håndtering af bootcamps, sæsonhold og særlige kampagner. Efter et lidt længere udviklingsarbejde, end oprindeligt planlagt, så har vi for nyligt releaset funktionaliteten, og vi har allerede erfaret at I har taget rigtigt godt imod de nye muligheder.

Vi fik også introduceret det nye interface til bookingterminalen og også dette arbejde har været en væsentlig forbedring i 2018. Vi glæder os rigtigt meget til at rulle det ud hos flere af jer i det kommende år, og hvis du endnu ikke gjort dig bekendt med den nye terminal, så kan du læse mere i artiklen her.

Udover mange nye udviklinger og funktionaliteter så har huset også gennemgået en større forvandling. Vores udviklingsafdeling er blevet styrket væsentligt med tilførslen af nye kollegaer og ressourcer, og specielt er vi rigtigt glade for at både vores nye UX/UI udvikler samt vores nye Lead Architect er kommet rigtigt godt fra start. Vi fortsætter 2019 med det store udviklingsmæssige fokus.

I har også stiftet bekendtskab med vore nye relationsbaserede kundestruktur og de fleste af jer er igennem året blevet introduceret for jeres kundeejer. Vi har implementeret kundeejerstrukturen med hensigt på at komme endnu tættere på jer og jeres forretninger, og for på den måde at forbedre samarbejdet, så vi kan tilføre endnu mere værdi til jer. Vi glæder os til at fortsætte dette arbejde i det nye år – til gavn for alle parter.

Vi skal også nævne, at vi fremover vil lægge tips og tricks ud på vores Facebook side, ligesom vi løbende på Facebook vil henvise til manualer og værktøjer der kan gøre jeres hverdag lettere. Husk derfor at like vores side, så I løbende bliver holdt opdateret.

Vi ønsker jer alle et godt og lykkebringende nytår – stor tak for jeres loyalitet og konstruktive input i løbet af året – vi ses i 2019!