Opstart af nyt center

Går du med overvejelser om at starte dit eget Fitnesscenter, CrossFit center, Yoga center eller et helt andet center, så kan du ikke undvære nedenstående tips.

Strategi og planlægning:

Det er altafgørende at have en strategi for hvordan du vil vinde markedet og opfylde din overordnede målsætning. En strategi bør være velargumenteret og gennemtænkt og skal anvendes til at planlægge dine langsigtede mål. Strategien fungerer som ledestjernen for alle fremtidige handlinger og beslutninger.

Visionen bør derfor være et ambitiøst udtryk for, hvor du ønsker at din virksomhed skal være i fremtiden – dvs. at visionen er symbolet for dit ønskescenarie og din overordnede målsætning.

Missionen udtrykker derimod, hvorfor din virksomhed eksisterer og hvordan du bør agere for at opnå visionen – dvs. at missionen er symbolet for, hvilket forretningsområde du befinder dig i, og hvad du tilbyder kunderne.

Strategien bør med andre ord frembringe, hvordan du vil opbygge og udnytter dine konkurrencemæssige fordele til at vinde markedet. I denne forbindelse bør du efterstræbe, at udnytte dine kernekompetencer (internt) og finde et match med markedets nøgle succesfaktorer (eksternt). Derved kan du opnå en eller flere konkurrencemæssige fordele og følge vejen mod din overordnede målsætning.

Du er godt på vej, hvis du er gjort dig overvejelser om følgende to centrale spørgsmål:

  • Hvilken lokation ønsker jeg?
  • Hvilket produkt vil jeg udbyde?

Strategiplanen bør nemlig indeholde, hvordan du vil differentiere dig fra konkurrenterne, hvilket både kan være på omkostningssiden, på produktsiden eller en kombination heraf. Den optimale viden ifm. strategiplanlægningen indebærer dine interne ressourcer, markedsforholdet, kunderne, konkurrenterne mv., hvilket de to centrale spørgsmål omhandler.

På konsumentmarkedet (B2C) kan du komme rigtigt langt i overvejelserne med simple værktøjer såsom Marketingmixets 4 P´er (Product, Price, Place, Promotion) eller en traditionel SWOT analyse, men hvert scenarie er unikt og der findes ingen nem vej til succes!

Eksempler på koncept og økonomi ved etablering af fitnesscenter:

Med udgangspunkt i ovenstående opstilles to fiktive eksempler på, hvad de strategiske overvejelser om opstarten af et fitnesscenter kan resultere i. Når du har valgt dit koncept, har du samtidigt besluttet din ønskede beliggenheden, hvem du ønsker som målgruppe, hvem du vil konkurrere imod og hvad dit produkt indeholder.

Disse beslutninger leder naturligt videre til en detaljeret budgettering af omkostninger og omsætning, hvorved der kan opstilles et etableringsbudget, et driftsbudget samt et dækningsbidrag for hvert af de to fiktive eksempel, da det er afgørende for beslutningen om du skal starte eller ej.

Eksempel 1: Nøglecenter i en mindre dansk by

I det første eksempel overvejer du at åbne et nøglecenter i en mindre dansk by med under 10.000 indbyggere. Der findes allerede et foreningsbaseret fitnesscenter i byen, men du har konstateret et behov for flere og nyere maskiner samt bedre åbningstider, der giver indbyggerne fitness, når det passer ind i deres hverdag.

Din målgruppe er hele familien, både unge og gamle, og centeret skal være et sted, hvor alle har lyst til at træne. Din eneste direkte konkurrent, et foreningsbaseret fitnesscenter, er et lille center med ældre maskiner, begrænsede åbningstider og et medlemskab til 199 kr. pr. md.

Du ønsker derfor at differentiere dig ved at tilbyde nyt og moderne udstyr og bedre åbningstider, så hele familien har mulighed for at træne i centeret. Prisen for et medlemskab forventer du at kunne sælge for 249 kr. pr. md. og lokalekapaciteten giver dig mulighed for at have op til 500 medlemmer.

Da konceptet bygger på at centeret er ubemandet, vil du ikke have de store personaleomkostninger, men derimod et behov for et administrationssystem, som lever op til behovet for en masse automatiske processer. Pakkeløsningen Sport Solution Lite med tilvalgene ”Dørsystem” og ”Webshop” er derfor et oplagt valg, da du får mulighed for at automatisere driften af dit fitnesscenter. Medlemmerne kan selv melde sig ind via hjemmesiden, og dørsystemet styrer hvilke medlemmer, der har adgang til centeret ud fra din opsætning i administrationssystemet.

Den automatiske kontingentopkrævning via kortbetaling gør det muligt at lukke adgangen for de medlemmer, der ikke har betalt. Medlemmerne kan dog nemt og hurtigt genåbne deres medlemskab ved at betale deres udestående igennem Webshoppen, hvilket kan gøres fra en computer, tablet eller smartphone.

Teknologien bag Sport Solutions administrationssystem gør det også nemt for dig at følge med i driften og udviklingen i fitnesscenteret, da systemet er webbaseret, så du skal blot bruge adgang til internettet for at følge med. Inkluderet i alle pakkeløsningerne er der automatisk og omkostningsfri backup, opdatering og vedligeholdelse, så driften og dit tidsforbrug minimeres.

Få tilsendt etableringsbudget Få tilsendt driftsbudget

Eksempel 2: Bemandet center i en større dansk by

I det andet eksempel overvejer du at åbne et bemandet fitnesscenter i en større dansk by med ca. 50.000 indbyggere. Der findes allerede en del fitnesscentre i byen, heriblandt et par nøglecentre, et foreningsbaseret center og et center fra en stor landsdækkende kæde. Du har konstateret et behov for et fitnesscenter med et højt serviceniveau og en bedre træningsfaglig kvalitet.

Din målgruppe er personer på 30+ med en indkomst i den høje ende. Deres behov er en kvalificeret vejledning og et eksklusivt sted, hvor der er plads til frihed i en travl hverdag.

Konkurrenterne befinder sig primært i den lavere ende af prisparameteret end dit koncept bygger på. Med udgangspunkt i din differentiering på et eksklusivt center med en høj service og kvalitet vil du adskille dig fra konkurrenterne og vinde din målgruppe. Du vil derfor sælge dine medlemskaber til 399 kr. pr. md. og med dine lokaler samt koncept har du en kapacitet på 1.000 medlemmer.

Da du skal udkonkurrere dine konkurrenter på det træningsfaglige har du er behov for at udbyde hold og personlig træning, så du kan garantere medlemmerne en oplevelse hver gang og derved sikre en lang levetid på det enkelte medlem. Pakkeløsningen Sport Solution Premium med tilvalget ”Webshop” indeholder præcist den funktionalitet du har behov for. Eksempelvis administreres holdene nemt via Onlinebookingen og Smartphone App., hvor medlemmerne selv booker og registrerer deres ankomst på Touch-/bookingterminalen i centeret. Ligeledes får du mulighed for at sælge din personlige træning som klippekort, leje af cykelsko, friskpresset juice, energibarer osv.

Få tilsendt etableringsbudget Få tilsendt driftsbudget