Informations sikkerhed


Informations sikkerhed i SPORT SOLUTION A/S

Sport Solution A/S er fuldt GDPR compliant og vi har konstant fokus på, at data behandles og opbevares sikkert og trygt. Vores politikker, procedurer og processer er efterprøvet i henhold til ISAE3000 og verificeret af en uafhængig revisor.

Informations sikkerheden i Sport Solution A/S fokuserer specielt på at understøtte et sikkert miljø, opnå høj driftssikkerhed og minimere risiko for nedbrud og tab af data.

Nedenfor har vi oplistet en række af de elementer der indgår i vores Informations sikkerhed:

  • Data opbevares i Vesteuropa via Microsoft Azure Servere
  • Applikation og klient database opbevares på forskellige og adskilte servere
  • Database backup (dagligt) er krypteret
  • Sport Solution A/S overfører ingen data til 3. lande
  • Mislykkede loginforsøg logges og dokumenteres
  • Gentagne forsøg på brud bliver automatisk blokeret
  • Sport Solution A/S har interne procedurebeskrivelser samt dokumenteret IT-beredskabsplan

Sport Solution benytter udvalgte underleverandører der i nogle tilfælde behandler data på Sport Solutions vegne. Hvis du ønsker yderligere information omkring datasikkerheden hos Sport Solution, bedes du kontakte din Relationship Manager.